Geodezja - Usługi geodezyjne i kartograficzne
Chłodna 16
  • poniedziałek - piątek: 8-17
  • sobota: 8-17
  • niedziela:

Geodezja - Usługi geodezyjne i kartograficzne

Nasza oferta obejmuje :

 Pomiary realizacyjne:

·        wytyczanie budynków

·        wytyczanie przyłączy, sieci podziemnego uzbrojenia terenu

·        wytyczanie małej architektury

·        pomiary objętości mas ziemnych

 Regulacja stanów prawnych:

·        podziały nieruchomości

·        rozgraniczenia

·        wznowienia znaków i punktów granicznych

·        mapy i opinie do celów prawnych

 Mapy do celów projektowych:

·        pomiary aktualizacyjne w terenie, również na potrzeby warunków zabudowy

·        sporządzanie map w formie cyfrowej  i analogowej

 

 Mapy powykonawcze:

Pomiary i sporządzanie map powykonawczych niezbędnych do odbioru realizowanych obiektów:

  • inwentaryzacja budynków, budowli
  • inwentaryzacja podziemnego uzbrojenia terenu (sieci, przyłącza
    wodno-kanalizacyjne, telefoniczne, energetyczne, gazowe, CO, inne)
  • inwentaryzacja innych obiektów budowlanych\-
  • Teren działania: Suwałki, Augustów, Sejny