RODO

Szanowni Państwo,

W związku z tym, że w naszych bazach znajdują się Państwa dane osobowe oraz faktem, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy o RODO, realizujemy obowiązek informacyjny administratora dotyczący przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Administrator, dane kontaktowe administratora, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest IT-SERVICE AGENCJA INTERAKTYWNA Jadwiga Sudnikowska z siedzibą przy ul. Noniewicza 95, 16 400 Suwałki, REGON 790754678, NIP 844-103-14-71

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego marketing@suwalki.info lub listownie na adres: ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mailowego marketing@suwalki.info lub listownie na adres: ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki.

 

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego publikowania przesyłanych przez Państwa treści na stronie internetowej serwisu www.suwalki.info, w szczególności do: zarejestrowania się w serwisie www.suwalki.info - publikacji ogłoszeń - publikacji informacji w katalogu firm - publikacji informacji w innych działach serwisu

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów zawartych w ramach realizacji kampanii reklamowych w serwisie www.suwalki.info, w szczególności do: - zawarcia umowy - realizacji umowy - dokonania rozliczeń

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/wynajmie/dzierżawie nieruchomości, w szczególności do: - zawarcia umowy - publikacji ofert sprzedaży/kupna/wynajmu/dzierżawy nieruchomości - realizacji umowy - dokonania rozliczeń

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów zawartych w ramach realizacji kampanii reklamowych w serwisach www.suwalszczyzna.net, www.namazurach.net, www.podlasie.turystyka.pl, www.turystyka.suwalki.info, www.turystyka-augustow.pl, w szczególności do: - zawarcia umowy - publikacji reklam - dokonania rozliczeń

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych, administrator przetwarza dane w celu przekazywania informacji marketingowych.

 

Rodzaj danych

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

1. W przypadku zarejestrowania się w serwisie www.suwalki.info: - adres poczty elektronicznej

2. W przypadku publikacji ogłoszeń w serwisie www.suwalki.info: - adres poczty elektronicznej - numer telefonu

3. W przypadku publikacji informacji w katalogu firm serwisu www.suwalki.info: - nazwa firmy - adres - adres poczty elektronicznej - numer telefonu

4. W przypadku umowy na kampanię reklamową w serwisie suwalki.info: - nazwa firmy - adres - adres poczty elektronicznej - NIP

5. W przypadku umowy w pośrednictwie nieruchomości: - imię i nazwisko - adres - adres poczty elektronicznej - telefon - nazwa firmy - NIP - PESEL - numer konta - seria i numer dowodu osobistego

6. W przypadku umowy na kampanię reklamową w serwisach www.suwalszczyzna.net, www.namazurach.net, www.podlasie.turystyka.pl, www.turystyka.suwalki.info, www.turystyka-augustow.pl: - imię i nazwisko - adres - adres poczty elektronicznej - telefon - nazwa firmy - NIP

 

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili korzystania z usług serwisu suwalki.info lub zawarcia umowy z IT-SERVICE AGENCJĄ INTERAKTYWNĄ Jadwiga Sudnikowska.

Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolna.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są do momentu Państwa rezygnacji ze świadczonych usług. Usunięcie Państwa danych może nastąpić w każdym momencie na Państwa żądanie.

W naszym systemie pozostaną informacje archiwalne, których przechowywanie związane jest z zawartymi umowami.

 

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie umowy z administratorem i na jego zlecenie.

 

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.