WKU w Suwałkach ma oznakę rozpoznawczą

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach, oznaka rozpoznawcza

Minister Obrony Narodowej wprowadził oznakę rozpoznawczą Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach im. gen. dyw. Józefa Leśniewskiego. 

 

Oznaka rozpoznawcza WKU swoją symboliką odwołuje się do więzi wojskowo-historycznych z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej, a także patriotycznego, lokalnego przywiązania do miasta, tj. miejsca dyslokacji instytucji. Zaprojektowana została na bazie Tarczy Hiszpańskiej. Tło tarczy w kolorze chabrowym, obwoluta owalu tarczy w kolorze brunatnym, symbolizują barwy administracji wojskowej okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W górnej części oznaki umieszczono złoty napis „WKU” stanowiący skrót instytucji – Wojskowa Komenda Uzupełnień. Pozostałą część wypełnienia stanowi herb Suwałk.

 

Oznaka rozpoznawcza jest traktowana w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jako identyfikacja i świadectwo przynależności oraz symbol więzi duchowej łączącej wszystkich żołnierzy danej jednostki lub instytucji. Dążenie żołnierzy do jej wprowadzenia łączy się z pragnieniem ugruntowania prestiżu profesji żołnierza w środowisku społecznym dla osiągnięcia celu daleko ważniejszego jakim jest konsolidacja wysiłku całego społeczeństwa na rzecz umacniania bezpieczeństwa państwa. Głęboko zakorzeniona w psychice chęć podkreślenia dumy żołnierskiej wypływająca z faktu pełnienia służby w danej strukturze wojskowej jest inicjatywą niezwykle ważną z punktu widzenia budowania morale, a przez to zwielokrotnienia wartości bojowej jednostki.

 

2 Komentarzy

Super, gratuluje WKU odznaki. Fajnie, że żołnierze chcą łączyć się ze swoim miastem.

Dodaj komentarz