Prace przy budowie schodów wstrzymane

Nowe schody na Polnej

Z przyczyn technicznych chwilowo wstrzymane zostały prace związane z remontem schodów łączących ul T. Noniewicza z ul. Polną. 

 

Inwestycja realizowana przez Dział Bieżącego Utrzymania w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 rozpoczęła się tuż na początku października. Po wykonaniu rozbiórki schodów oraz przeniesieniu projektu budowlanego w realny teren okazało się, że wytyczony geodezyjnie przebieg nowej trasy schodów terenowych nieznacznie koliduje z istniejącym drzewostanem. Chodzi dokładnie o trzy sosny, które musiałby zostać usunięte, aby zachować normy prawa budowlanego i zrealizować projekt zgodnie z pierwotną koncepcją. Dlatego też podjęto decyzję o wykonaniu korekty przebiegu ciągu komunikacyjnego. Rozważano również przesadzenie drzew, jednak ich system korzeniowy, gęstość drzewostanu oraz nachylenie terenu jednoznacznie przemawiały za zmianą projektu budowlanego.

 

Na etapie prowadzonych prac rozbiórkowych starych schodów, które zostały wykonane w tzw. czynie społecznym kilkadziesiąt lat temu (inwestycja nie posiadała dokumentacji technicznej) doszło do niezamierzonego, nieznacznego uszkodzenia korzeni kilku drzew. - Nie ma to jednak żadnego wpływu na ich statykę a drzewa nie będą stanowiły zagrożenia dla osób korzystających ze schodów. Teren objęty inwestycją został odpowiednio zabezpieczony, w tym istniejący tam drzewostan. W celu zapewnienia właściwej ochrony pnie drzew zostały okryte obudową z desek oraz materiałem izolującym - poinformował Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach.

 

Z uwagi na korektę projektu budowlanego oraz konieczność uzyskania właściwych zgód termin zakończenia inwestycji nieznacznie się przedłuży. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne to schody zostaną ukończone w pierwszej połowie grudnia.

 

5 Komentarzy

Wystarczyło tylko pomyśleć przed rozpoczęciem inwestycji. Te sosny rosną tam od wielu lat, czy projektant ma kłopoty ze wzrokiem?   Ale tak jest zazwyczaj, że nasze  służby miejskie zawsze znajdą przyczynę swojej niekompetencji.

Anonymous

23/10/2020

To piękne miejsce. Projektant powinien dołożyć starań, by wkomponować je w urokliwe zbocze bez niszczenia starych drzew. Przydałyby sie nowe nasadzenia sosen.

Dodaj komentarz