Geodezja - Usługi geodezyjne i kartograficzne

Nasza oferta obejmuje :  Pomiary realizacyjne: ·        wytyczanie budynków ·        wytyczanie przyłączy, sieci podziemnego uzbrojenia terenu ·        wytyczanie małej architektury ·        pomiary objętości mas ziemnych  Regulacja stanów prawnych: ·        podziały…
Chłodna 16