Szkolny budżet obywatelski metodą na zaangażowanie społeczne młodzieży

Z propozycją wprowadzenia programu CUMULUS wyszli radni Suwałki Przyszłości

 

Z propozycją wprowadzenia programu CUMULUS, czyli szkolnego budżetu partycypacyjnego w suwalskich szkołach wyszli radni klubu Suwałki Przyszłości. 

 

Radni skierowali do prezydent Suwałk interpelację z pomysłem na zwiększenie zaangażowania społecznego młodych ludzi poprzez utworzenie Szkolnego Budżetu Obywatelskeigo. Jak przekazali w piśmie, od lat widzą narastający kryzys w polskiej edukacji, który spotęgowany przez COVID, zmniejszył zaangażowanie społeczne młodych ludzi i w połączeniu z innymi trendami globalnymi doprowadził do znacznego pogorszenia zdrowia psychicznego młodzieży, jej poczucia sprawczości i wspólnoty celów. Proponowane działanie miałoby zaspokoić szereg potrzeb o charakterze społecznym: młodym — sprawczość i realizacja własnych pomysłów, szkołom — tworzenie doświadczeń współpracy na rzecz tego, co wspólne (integracji wokół celów), samorządowi — ożywienie „dorosłego" budżetu obywatelskiego w przyszłości. 

- Szkolny budżet obywatelski przybliża młodym ludziom ideę społeczeństwa obywatelskiego w praktyce — uczniowie zgłaszają projekty, weryfikują je oraz na nie głosują na zasadach ustalonych przed społeczność szkolną. Jest to pomysł na ożywienie demokratyczne w szkołach, edukację ekonomiczną i polityczną młodzieży oraz realizację nowatorskich pomysłów. Pomysł realizowany z powodzeniem przez szkoły w Białymstoku, Lublinie, Ełku, Olecku, Prostkach czy Wasilkowie - argumentują radni.

Cumulusa wg Klubu Suwałki Przyszłości można przeprowadzić w 2024 roku w trzech etapach:

 

  1. Każda szkoła powoła Zespół Cumulusa: 4-6 uczniów i nauczycieli
  2. Doświadczone NGO przeprowadzi kurs. Zakładamy, że przed wdrożeniem Cumulusa odbędzie się cykl warsztatów dla zespołów projektowych wszystkich suwalskich szkół. Szkolenie będzie obejmowało założenia merytoryczne realizacji budżetów: na czym polega, od czego zacząć realizację, jak przeprowadzić cały proces. Dodatkowo opiekunowie udoskonalą metodę tutoringu w pracy z młodzieżą, a warsztaty posłużą międzyszkolnej integracji i wymianie doświadczeń.
  3. Prezydent zarządzeniem przekaże mikrobudżety szkołom w 2024 r. w wysokości 5000 zł na każdą szkołę.

Dodaj komentarz