XI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki "By czas nie zaćmił i niepamięć”

W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej

 

Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z Województwa Podlaskiego mogą wziąć udział w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.


Myśl przewodnia Konkursu, zgodnie z jego tytułem ,,By czas nie zaćmił i niepamięć” brzmi: W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Celem konkursu jest między innymi poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski i wypełnianie jej białych plam; kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie rzetelnej i obiektywnej wiedzy i tradycji, umacnianie postaw patriotycznych młodzieży poprzez poszerzanie wiedzy o historii Polski, Europy i dziejach polskiego narodu oraz martyrologii naszych przodków, w tym walczących o niepodległość przodków rodzin uczniów biorących udział w Konkursie.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Odbywa się w dwóch kategoriach: klasy VI-VIII szkół podstawowych i szkoły ponadpodstawowe. Przedmiotem badań ponownie będzie Obława Augustowska. Prace napisane w języku polskim mogą mieć dowolną formę, np. eseju, rozprawy, reportażu, wspomnienia, wywiadu. Na przesłanie prac uczestnicy mają czas do 10. kwietnia. Szczegółowe informacje: RegulaminKarta zgłoszenia.W 2023 roku przypada 78. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego, a więc ponad dwa miesiące od zakończenia II wojny światowej, przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. W tym roku, już po raz jedenasty, w ramach Konkursu będzie ona również przedmiotem badań i refleksji jego uczestników. Wiedza o tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku, mimo odkrywania nowych jej elementów, jest wciąż niepełna, przede wszystkim nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Mamy wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak to miało miejsce przez dziesiątki lat w odniesieniu do Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach odnosi się to także do Katastrofy Smoleńskiej. 

 

Dziewięć lat temu z mojej inicjatywy zgłoszonej przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. Osiem lat temu przedłożyłem Sejmowi RP projekt ustawy o Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 9 lipca 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił tę ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. W ciągu ostatnich kilku lat pamięć o Obławie Augustowskiej utrwalana jest w postaci kolejnych tablic memorialnych (Jasna Góra, Pomnik Nieznanego Żołnierza w Warszawie, kościoły w Suwałkach, Augustowie, Sejnach i Sokółce). W czerwcu 2018 roku na jednym z rond w Suwałkach, we wrześniu 2019 roku w Augustowie, a we wrześniu 2020 roku w Sokółce zostały odsłonięte wymowne w swojej symbolice pomniki Ofiar Obławy Augustowskiej. 

 

16 maja 2022 roku odsłoniliśmy i poświęciliśmy najnowszą instalację memorialną w Puszczy Augustowskiej, na rozstaju dróg, jako miejsce ostatniego tymczasowego obozu ofiar Obławy Augustowskiej przed Ich egzekucją. Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń, białych plam i zakłamań o tych ważnych  i bolesnych kartach naszych dziejów, jest udział w Konkursie „By czas nie zaćmił  i niepamięć".

Dodaj komentarz