Pół miliona na sprzęt do suwalskich szkół

Suwałki pozyskały pół miliona na sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne

Miasto Suwałki pozyskało 468.771 zł na sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Wyposażenie trafi do trzech suwalskich placówek oświatowych: Zespołów Szkół nr 4 i 6 oraz do Zespołu Szkół Technicznych.

 

Zakupy będą możliwe dzięki realizacji projektu pn. „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”. Z powodu pandemii szkoły uczestniczące w tym projekcie nie mają możliwości zorganizowania zaplanowanych w ramach projektu wycieczek edukacyjnych, wyjazdów studyjnych, wizyt w fabrykach czy zajęć na uczelni wyższej. Ograniczone funkcjonowanie szkół spowodowało, że zaplanowane zadania mogły by się nie odbyć.

 

- Wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z prośbą by środki finansowe przeznaczone na te działania wykorzystać na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, narzędzia, urządzenia i sprzęt do praktycznej nauki zawodów, laptopy, meble szkolne i sprzęt multimedialny – poinformował Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

 

Wartość zakupu nowych pomocy dydaktycznych i sprzętu w Zespole Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach to 165.617,95 zł, w Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach to kwota 130.310,32 zł, w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach to kwota 129.116,00 zł. Dodatkowo Partner projektu czyli Białostocka Fundacji Kształcenia Kadr z powstałych oszczędności w ramach projektu zakupi laptopy dla ww. szkół na kwotę 43.726,85 zł.

Dodaj komentarz