Aktywna edukacja młodych suwalczan

projekt „Healthy Boost” w suwalskich szkołach

Miasto Suwałki realizuje projekt „Healthy Boost” poprzez który realizowane są zajęcia edukacyjne związane z ochroną i poprawą zdrowia wśród dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

Realizacja projektu możliwa jest dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki niemu dzieci korzystają z nowoczesnych rozwiązań jak gogle VR, magiczne podłogi i magiczne ściany, co pozwala połączyć aktywność z edukacją. Przykładowo w Przedszkolu nr 8 odbywają się m.in. ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami arteterapii i treningu relaksacyjnego, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami psychoterapii muzycznej i terapii ręki, gimnastyka korekcyjna z elementami Integracji Bilateralnej oraz zajęcia sportowe z elementami Sensoplastyki.

 

Zajęcia odbywają się również w Szkołach Podstawowych nr 2 oraz 5. Tam realizowane są ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami terapii pedagogicznej, ćwiczenia ruchowe z Integracją Sensoryczną, w rytmie melodii – zajęcia taneczno – ruchowe, gry i zabawy – rywalizacje sportowe w grupach. Wszystkie zajęcia, które odbywają się w ramach projektu Healthy Boost są doskonałą formą upowszechniania sportu oraz nawyków zdrowego żywienia wśród dzieci. Doskonalą umiejętności i nawyki z zakresu sportu i rekreacji, rozwijają zainteresowania sportowe oraz rozbudzają zainteresowania wśród dzieci oraz organizują ich czas wolny.

 

Warto zaznaczyć, że jednym z celów działań pilotażowych projektu Healthy Boost był zakup urządzeń VR, 2 magicznych podłóg i 1 magicznej ściany. Dzieci w wieku przedszkolnym używają zakupiony sprzęt podczas zajęć edukacyjnych, dzięki któremu z łatwością opanowują nowe umiejętności, łącząc tym samym aktywną edukację z dobrą zabawą.

 

Dodaj komentarz