Osoba odpowiedzialna za opiekę zdrowotną wciąż poszukiwana

Nie udało się wyłonić kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych

W pierwszym konkursie nie udało się wyłonić kandydata na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 

W listopadzie minionego roku prezydent Suwałk ogłosił nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Poszukiwany był pracownik, który będzie odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z opieką zdrowotną i zdrowiem publicznym. Głównymi wymaganiami kwalifikacyjnymi były: 2-letni staż pracy na stanowisku urzędniczym oraz wykształcenie kierunkowe związane ze zdrowiem publicznym.

 

Komisja do spraw naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze powołana nie wyłoniła kandydata na ww. stanowisko. Na ogłoszenie o naborze odpowiedziało siedmiu kandydatów z czego tylko jedna oferta spełniła całkowite wymogi formalne (trzy osoby nie spełniły wymogu związanego z określonym wykształceniem, natomiast sześć osób nie spełniło wymogu związanego ze stażem pracy w administracji). Do dalszego postępowania dopuszczono jednego kandydata. Kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej osiągnął niski poziom ocen i nie przekroczył 50% możliwych do uzyskania punktów, w związku z tym Komisja postanowiła zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata. Niskie oceny nie przekonały komisji co do zasadności wyboru i nie gwarantują prawidłowej i terminowej pracy. Konkurs ma zostać powtórzony. 

3 Komentarzy

Robert Grzybiński

14/01/2021

Urząd Miejski nie zatrudnia ani jednego lekarza, nie nadzoruje ani jednego zakładu opieki zdrowotnej.
Jedyny związek ze służbą zdrowia polega na wynajmowaniu pomieszczeń podmiotom leczniczym.

kolejne stanowisko? W tym wydziale jest tylu pracowników, że mogą spokojnie zająć się tymi sprawami. Do przeprowadzenia konkursu na koronera, czy też do kontaktów z NFZ w sprawie nocnej opieki stomatologicznej nie ma konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy medycznej. Każdy urzędnik da sobie z tym radę. Problem polega na tym, że nie ma chętnych do wykonywania tych zadań, a głównym problemem jest kasa. Koleiny stołek urzędniczy nie przyczyni się do rozwiązania tych problemów. Bicie piany przez radnych, którzy w czasie kryzysu powinni dbać raczej o oszczędności w kasie miejskiej, a nie rozbudowywanie aparatu urzędniczego. Chyba, że sami maja w tym jakiś interes.

Dodaj komentarz