Nowa instalacja do segregacji odpadów w PGO

otwarcie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych

 

Oficjalne otwarcie instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych odbyło się we wtorek (28.11) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach.

 

Dziś w siedzibie PGO w Suwałkach Sp. z o.o. przy ul. Raczkowskiej władze miasta oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami uczestniczyli w uroczystość otwarcia inwestycji pod nazwą: „Budowa instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Suwałkach”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycja powstała w związku z narzuconymi przez Komisję Europejską poziomami segregacji dla naszego kraju. Bez nowoczesnej linii sortowniczej nie byłoby to możliwe, stąd też od kilku lat Miasto Suwałki oraz spółka PGO przygotowywało się do realizacji tego projektu.

- Ta instalacja była dla nas pilnie potrzebna i niezmiernie się cieszę, że uzyskaliśmy dofinansowanie na ten cel. Ta instalacja będzie ułatwiała pracę pracownikom PGO. To poprawa warunków pracy, gdyż proces jest zautomatyzowany. To mniej wysiłku i wyższa wydajność tej instalacji. W odpadach cała filozofia polega na tym, aby je ponownie zastosować w gospodarce, czyli recykling i ponowne użycie. A jeżeli nie można, to trzeba je spalić, termicznie przekształcić, żeby albo wygenerować energię cieplną, albo energię elektryczną. W tym zakresie też mamy swój projekt i olbrzymie dofinansowanie. Jest jeszcze trzecia grupa odpadów, których nie da się spalić i powtórnie zużyć, no to jest składowisko odpadów komunalnych i cała duża niecka przygotowana na takie można powiedzieć ostateczne zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jako samorządy wszyscy niecierpliwimy się tym, co będzie z karami i sankcjami za brak wskaźników selekcji odpadów komunalnych i ich odzysku na odpowiednim stopniu. Za dwa lata ma to być 55% odzysku. Pocieszające jest to, że w ostatnich dwóch latach wytwarzamy mniej odpadów komunalnych, choć nie wiemy do końca jaka jest tego przyczyna. Statystyczny suwalczanin w ubiegłym roku wytworzył 344 kilogramy, a wcześniej było to 360 kg - mówił w swoim wystąpieniu Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. 

Projekt zakładał budowę nowej hali o powierzchni 1.487 m2, zamontowanie w hali linii sortowniczej o wydajności przetwarzania 5.000 Mg/rok odpadów selektywnie dostarczanych do zakładu na 1 zmianę i kupno dwóch ładowarek, które zapewnią obsługę instalacji. Linia sortownicza jest wyposażona m.in. w następujące urządzenia techniczne: rozrywarkę do worków, sito bębnowe, które będzie wydzielać 3 frakcje odpadów, dwa separatory żelaza, separator służący np. do podziału butelek PET według kolorów, kabinę sortowania surowców płaskich np. karton, papier, folia oraz prasę hydrauliczną do belowania surowców wtórnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 33 miliony złotych z czego wysokość dofinansowania to niecałe 18 mln zł. 

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz