Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów powstanie w Sejnach

remont muzeum w Sejnach

We wtorek (20.10) w parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach odprawiona została uroczysta Msza Święta o błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac remontowych klasztoru podominikańskiego.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach realizuje projekt pt. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach”. Celem projektu jest ochrona, zabezpieczenie i zachowanie zabytkowego klasztoru wchodzącego w skład Podominikańskiego Zespołu w Sejnach oraz powstanie nowej oferty kulturalnej w ramach Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach.

 

Zakres projektu obejmuje inwestycję w zabytkową infrastrukturę poprzez prowadzenie prac konserwacyjnych, budowlanych i renowacyjnych w zabytkowym obiekcie oraz zakup trwałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w ramach czterech wystaw stałych. Realizacja tych działań pozwoli na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej regionu, rozwój turystyki, poprawę dostępu do kultury i rozwój rynku pracy.

 

W miniony wtorek odprawiona została uroczysta Msza Święta o błogosławieństwo Boże na rozpoczęcie prac remontowych. Po Mszy Świętej w klasztorze odbyła się krótka konferencja dotycząca całego projektu, a zakończeniem było posadzenie Dębu Niepodległości poświęconego w 2018 roku przez Papieża Franciszka ofiarowanego przez Nadleśnictwo Pomorze. Prace remontowe pod nadzorem konserwatora zabytków już się rozpoczęły. Obejmą piwnicę, parter i pierwsze piętro klasztoru.

 

Źródło: Diecezja Ełcka

Dodaj komentarz