Kurs ELEKTRYKA

 

Zapraszamy na 40 godz. szkolenie przygotowujące do uzyskania uprawnień. 

 

Jeżeli chcesz nauczyć się:

 • budowy oraz zasad doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej 1 kV
 • zasad prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych
 • jaki jest zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • w jaki sposób stworzyć warunki do wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w sposób bezpieczny dla ludzi i urządzeń
 • przepisów dotyczących przyłączania instalacji i urządzeń do sieci
 • wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej

 

Szkolenie jest skierowane do :

 • osób, które posiadają wykształcenie zawodowe z branży elektrycznej  lub mają doświadczenie przy obsłudze urządzeń elektrycznych potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy
 • osób, które po raz pierwszy starają się o świadectwo kwalifikacyjne gr. I ,,E" uprawniające do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV

 

Zapewniamy: 

 • materiały szkoleniowe: notatnik, długopis, skrypt przygotowany przez wykładowcę
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia z suplementem wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • świadectwo kwalifikacyjne ,,E"  gr. I w zakresie obsługi, konserwacji, napraw oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV

 

Informacje i zapisy: ZDZ Suwałki ul. Kościuszki 23

Kategoria ogłoszenia