Wsparcie finansowe dla szkół na zakup nowości wydawniczych

zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego

 

Suwalskie szkoły i przedszkola otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.


 
Osiem suwalskich szkół, oraz trzy przedszkola i jeden oddział przedszkolny otrzymają wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo), w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

 

Każdemu z przedszkoli oraz oddziałowi przedszkolnemu przyznano wsparcie finansowe w wysokości 3.750,00 zł, w tym 3.000,00 zł - dotacja celowa i 750,00 zł - wkład własny Miasta Suwałki. Szkoła Podstawowa nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 5.000,00 zł  w tym 4.000,00 zł - dotacja celowa i 1.000,00 zł - wkład własny Miasta Suwałki. Pozostałe szkoły otrzymają wsparcie finansowe w wysokości 15.000,00 zł, w tym 12.000,00 zł – dotacja celowa i 3.000,00 zł wkład własny Miasta Suwałki. Łączny koszt programu wyniesie 125.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł – dotacja celowa i 25.000,00 zł - wkład własny Miasta Suwałki.

 

Placówki z dofinansowaniem: 

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Suwałkach,                         
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K.A. Hamerszmita w Suwałkach,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach,
 • Szkoła Podstawowa nr 9 im. W. Puchalskiego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach
 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W Urbanowicza w Suwałkach,
 • III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Lityńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach,
 • Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach,
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach,
 • Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach,
 • Przedszkole nr 7 w Suwałkach,
 • Przedszkole nr 10 im. M. Konopnickiej w Suwałkach,
 • oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach,

Dodaj komentarz