Leszek Lewoc powołany na V kadencję PRDPP

Leszek Lewoc w Podlaskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji 

Leszek Lewoc, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach został powołany na członka Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. 

 

We wtorek (20.09) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się pierwsze posiedzenie V kadencji Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podczas którego dokonano wyboru prezydium i wręczono akty powołania. Wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych znalazł się dyrektor suwalskiego MOPR Leszek Lewoc. Przewodniczącą, tak jak poprzednio, została Aneta Narel, która podsumowała zrealizowane działania poprzedniej kadencji.

- Oprócz działań rady, które wynikają z ustawy oraz programu współpracy, Rada Działalności Pożytku Publicznego zrealizowała kampanię pn. „Promocja zdrowego stylu życia w prewencji chorób cywilizacyjnych”. Celem tego działania była promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców województwa podlaskiego – mówiła Aneta Narel, która jest przedstawicielką organizacji pozarządowej w radzie.

Członkowie gremium omawiali również program Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz sprawy różne. Podlaska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo – doradczym i konsultacyjnym Samorządu Województwa Podlaskiego. Do jej zadań należy m.in. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielanie pomocy i opiniowanie w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, czy wyrażanie opinii o projekcie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.
 

Dodaj komentarz