Czy Jaćwingowie i Prusowie są wśród nas - spotkanie w Muzeum

kolejne spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach”

 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach”. Tym razem o genealogii genetycznej i o tym czy Jaćwingowie i Prusowie są wśród nas opowie Łukasz Lubicz-Łapiński.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 7. grudnia o godzinie 17.00 w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przy ul. T. Kościuszki 31.

 

Łukasz Lubicz-Łapiński - Historyk-genealog, zajmuje się historią regionalną, w szczególności odtwarzaniem średniowiecznego osadnictwa polsko-litewsko-pruskiego pogranicza. Od kilkunastu lat skutecznie promuje badania DNA w naukach humanistycznych jako metodę wspomagającą rekonstrukcję rodzin, ich genealogii jak i etnogenezy.

Badania genetyczne i nowe technologie coraz mocniej wspierają kolejne dziedziny nauki. Również historia jest jednym z obszarów, który uzyskał duże wsparcie i możliwości potwierdzenia wielu stawianych hipotez. O ile historyczne zapisy i klasyczne dane źródłowe kiedyś osiągają swój kres, to badania DNA jawią się ogromną szansą dla badaczy przeszłości. Czy społeczeństwo Polski północno-wschodniej jest bardziej odmienne niż pozostałych regionów naszego kraju? Czy geny Prusów i Jaćwingów pozostały w naszym DNA? Jakie są zalety i wady tego typu badań? W jaki sposób nowa gałąź nauki może wspomóc rozważania na temat naszej przeszłości? Na te wszystkie pytania postaram się Państwu odpowiedzieć podczas spotkania.
Łukasz Lubicz-Łapiński

Dodaj komentarz