Kolejny rok z POWER w Areszcie Śledczym w Suwałkach

Areszt Śledczy w Suwałkach, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Rok 2020 jest kolejnym, w którym skazani z Aresztu Śledczego w Suwałkach otrzymali wsparcie w ramach realizacji projektu systemowego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER.

 

Projekt o  nazwie „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych skazanych, a co za tym idzie, zwiększenie ich szans na znalezienie pracy po opuszczeniu zakładu karnego. W 2020 roku Areszt Śledczy w Suwałkach zaplanował, a następnie zrealizował pięć edycji szkoleń zawodowych w których wsparcie otrzymało 66 skazanych. Cały cykl szkoleniowy składa się z kursu zawodowego, aktywizacji zawodowej i zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Zgodnie z analizą lokalnego rynku pracy zaplanowano w tutejszej jednostce penitencjarnej następujące kursy:

  • Pracownik Ogólnobudowlany (2 edycje)
  • Elektryk
  • Krawiec
  • Fryzjer

 

Jak zawsze głównym założeniem projektu jest możliwość skierowania skazanych, zaraz po ukończeniu kursu, do pracy. Zatrudnienie to odbywa się zarówno na rzecz Aresztu Śledczego w Suwałkach jak i na rzecz kontrahentów zewnętrznych. Może to być praca odpłatna, nieodpłatna oraz prace charytatywne na rzecz instytucji samorządu terytorialnego. Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych umiejętności i wiedzy, które podniosą ich kompetencje i zwiększą możliwości w poszukiwaniu pracy po opuszczeniu zakładu karnego.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz