Sportowe Wakacje młodzieży ze Słobódki

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021

Od 21 do 30 sierpnia 2021 roku dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Słobódce brały udział w obozie sportowym “Sportowe Wakacje 2021” prowadzonym przez Uczniowski Klub Sportowy „Szelment”.

 

Projekt realizowany był w ramach programu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021” ze środków Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz  Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W trakcie obozu promowano aktywne spędzanie wolnego czasu i prowadzenie aktywnego trybu życia. Do zrealizowania były zajęcia sportowe, wycieczka krajoznawcza, wydarzenia kulturalne, pogadanki oraz wewnętrze zawody.  

 

Podczas obozu sportowego prowadzono zajęcia z tenisa stołowego, strzelectwa, czy piłki nożnej. Organizowano warsztaty dotyczące bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu, rozmowę z psychologiem dotycząca przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznych i zagrożeń cywilizacyjnym oraz lekcję historii polskiego sportu na przykładzie sylwetek polskich sportowców, takich jak m.in. Halina Konopacka.

 

Każde spotkanie rozpoczynało się od porannych ćwiczeń. Następnie realizowane były zadania ustalone w harmonogramie. Jednym z nich były wycieczki krajoznawcze “Szlakiem historycznych wydarzeń”. Wydarzenie kulturalnym był wyjazd do kina a miejscem drugiej wycieczki Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Tam uczestnicy mieli możliwość wsiąść udział w wystawie pt.: „Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk". Odbędzie się także spotkanie z mistrzem olimpijskim Wojciechem Fortuną.

 

Dodaj komentarz