76,5 tys. zł na sprzęt IT dla suwalskich szkół

Szkoła Podstawowa nr 10 i 11, laptopy i tablice interaktywne

21 laptopów oraz 2 tablice interaktywne za łączną kwotę 76,5 tys. zł trafi do Szkół Podstawowych nr 10 i 11 w Suwałkach. 

 

Zakup jest możliwy dzięki wnioskowanej przez Miasto Suwałki zmianie w projekcie, który realizowany jest dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej. W SP10 realizowany jest projekt pn. „Nie jestem inny”,  w SP11 projekt pn. „Przez innowacje do wiedzy”. Oba są dofinansowane z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Z powodu pandemii i wprowadzenia zdalnego nauczania szkoły realizujące ww. projekty nie miały możliwości zorganizowania wszystkich zaplanowanych zajęć i wycieczek edukacyjnych. - W związku z tym wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z prośbą o przeznaczenie niewykorzystanych środków finansowych na doposażenie szkół w sprzęt IT do zdalnego nauczania. Urząd wyraził zgodę i dzięki temu do obu placówek trafi sprzęt o wartości 76,5 tys. zł- informuje Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Dodaj komentarz