Z mieszkania komunalnego do budynku przy ul. Sejneńskiej

Możliwości zamiany mieszkania komunalnego na lokal przy ul. Sejneńskiej

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach informuje o możliwości zamiany mieszkania komunalnego na lokal mieszkalny w modernizowanym budynku przy ulicy Sejneńskiej 22.

 

W drugim półroczu 2023 roku oddany do użytku zostanie remontowany obecnie budynek przy ulicy Sejneńskiej 22, gdzie powstaną lokale mieszkalne. Będą one lokalami pełnostandardowymi wyposażonymi w instalację wodno - kanalizacyjną, elektryczną, centralne ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową oraz indywidualne liczniki ciepła. Odnowiona zostanie elewacja oraz zagospodarowany będzie teren wokół budynku poprzez jego utwardzenie, wykonanie placu zabaw i terenów zielonych.

 

W związku z tym ZMB TBS informuje, że osoby wynajmujące lokale komunalne Gminy Miasto Suwałki mogą składać wnioski o zamianę dotychczas zajmowanego mieszkania w ramach poprawy warunków mieszkaniowych. W budynku znajdować się będą:

 

 

  • mieszkania 1 pokojowe o pow. użyt. od 29,00 m2 do 32,00 m2,
  • mieszkania 2 pokojowe o pow. użyt. od 36,00 m2 do 57,00 m2  
  • mieszkania 3 pokojowe o pow. użyt. od 55,00 m2 do 72,00 m2

 
O zamianę mogą ubiegać się najemcy spełniający następujące warunki:

 

  • posiadają tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu komunalnego,
  • nie zalegają z opłatami z tytułu najmu i opłat niezależnych,
  • dochód gospodarstwa domowego gwarantuje ponoszenie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania w budynku przy ul. Sejneńskiej 22. 
  • przekażą protokołem zdawczo – odbiorczym tut. Zarządowi dotychczas zajmowany i odnowiony komunalny lokal mieszkalny

 

Wnioski o zamianę można składać w sekretariacie ZBM TBS pok. 10 w terminie do 20 października 2022 r. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego. Dodatkowe informacje udzielane są w Siedzibie ZBM TBS, pok. nr 5
lub telefonicznie 87 563 50 55 lub 87 563 50 40.

 

Źródło: UM Suwałki

Dodaj komentarz