XXI Suwalski Jarmark Folkloru w ten weekend

XXI Suwalski Jarmark Folkloru pod hasłem „Szkoci na Suwalszczyźnie”

XXI Suwalski Jarmark Folkloru pod hasłem „Szkoci na Suwalszczyźnie”, odbędzie się w dniach 24-25 lipca w Parku Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.

 

Jarmark Folkloru  to święto kultur tradycyjnych Suwałk i Suwalszczyzny z przeglądem zespołów ludowych i tradycyjnych, występami folkowymi, otwartymi warsztatami rzemiosł, prezentacjami zajęć tradycyjnych, kiermaszem rękodzieła, wyrobów rzemieślniczych i regionalnych przysmaków. W programie przewidziano również konkurs na najciekawszą stylizację inspirowaną strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym. 

 

Od bieżącego roku każdorazowo w ramach Jarmarku Folkloru będziemy prezentować specyfikę, dorobek kulturowy i kapitał symboliczny jednej z wielu grup etnicznych, wyznaniowych, etnokonfesyjnych lub etnograficznych, której przedstawiciele zamieszkiwali lub nadal zamieszkują na Suwalszczyźnie i których suwalczanie są swego rodzaju duchowymi spadkobiercami.

 

W 2021 roku XXI Suwalski Jarmark Folkloru organizujemy pod hasłem „Szkoci na Suwalszczyźnie”. Staraniem hrabiego Michała Paca liczni osadnicy szkoccy pojawili się na naszych terenach, w duchu celebrowania 300-lecia miasta Suwałki pragniemy szukać szkockich i – szerzej – celtyckich śladów w kulturze regionu i przywracać mieszkańcom pamięć o tym nieco „egzotycznym” dziedzictwie.

 

W programie między innymi:

  • Przegląd solistów, zespołów i kapel ludowych i tradycyjnych (kwalifikacje do Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzu), ocenianych przez profesjonalne jury etnomuzykologiczne
  • Koncerty zespołów: „Klekociaki” z Bociek, Kapeli ZPiT „Suwalszczyzna”, „Ancyjas”, „Sploty”, a w muzyczno – taneczną podróż do celtyckich korzeni suwalskich Szkotów zabierze nas „Shamrock”
  • Pokazy, prezentacje i warsztaty rzemiosł, rękodzieła i zajęć tradycyjnych
  • Kiermasz rękodzieła, wyrobów rzemieślniczych i regionalnych przysmaków
  • Konkurs dla publiczności na najciekawszą stylizację inspirowaną strojem ludowym, tradycyjnym lub historycznym

 

dsdsd

 

Dodaj komentarz