Ruszył nabór wniosków do SBO 2022

Można składać wnioski do Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczął się nabór wniosków do dziewiątej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Suwałk mają ponownie do wykorzystania 2,6 mln zł. 

 

Kwota została podzielona na cztery grupy projektów. Wnioski można składać do 25 czerwca 2021 roku. Ogólna suma środków wynosząca 2.600.000 zł, przeznaczona na realizację projektów w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego zostanie podzielona w następujący sposób:

  • na projekty kulturalne lub społeczne o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł – 100 tys. zł;
  • na projekty inwestycyjne „małe” o wartości nieprzekraczającej 125 tys. zł – 500 tys. zł;
  • na projekty w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł – 100 tys. zł;
  • na projekty inwestycyjne „duże” o wartości powyżej 125 tys. zł do 900 tys. zł – 1,9 mln zł.

 

W ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego mogą być składane projekty mające na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni czyli: parków, skwerów, łąk kwietnych, rabat kwiatowych, alei drzew, czy innych niekonwencjonalnych rozwiązań wzbogacających ekosystem.

 

Formularz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie: www.um.suwalki.pl, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 4 oraz w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203.

 

Pomoc przy wypełnieniu formularza można będzie uzyskać w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego, przy ul. A. Mickiewicza 1, pok. 203. Tam też będzie można sprawdzić, czy grunt, gdzie ma być realizowany nasz projekt jest własnością miejską oraz czy w planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano dla niego innej funkcji. Jeżeli okaże się, że działka nie jest miejską własnością – urzędnicy wskażą taką w najbliższym sąsiedztwie.

Dodaj komentarz