Radny proponuje zmiany w herbie

Radny proponuje zmiany w herbie

Interpelację z propozycjami zmian, które powinny zostać wprowadzone w nowej wersji herbu Suwałk przedstawił radny Jacek Roszkowski z Prawa i Sprawiedliwości.

Proponowane zmiany były poruszane na spotkaniu i spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją heraldyka Roberta Fidury. Roszkowski po raz kolejny podkreśla, że herb Suwałk jest dobrem wspólnym i dlatego mieszkańcy mają prawo do herbu, który nie będzie budził kontrowersji, nie będzie obiektem kpin i opracowany zostanie z zachowaniem zasad heraldycznych. Radny w czterech punktach przedstawił proponowane zmiany:

 

  1. Św. Romuald - nawiązać do tradycji przedstawiania tego świętego, tj. starzec, z długą brodą, głowa wygolona z tonsura (zgodnie z zasadami benedyktyńskimi) lub bez tonsury (zgodnie z zasadami kamedulskimi – to byłoby zapewne lepsze rozwiązanie, z uwagi na konieczne uproszczenia), z laską i modelem opactwa.
  2. Św. Roch - nawiązać do tradycji przedstawiania tego świętego, tj. krótsza szata i odsłonięta jedna noga.
  3. Pies, atrybut św. Rocha -- bez języka, by nie prowokować niegodnych skojarzeń, bez chleba - dla uproszczenia, umieszczony przy św. Rochu, ale bez usadowienia na trójwzgórzu (świętych górach).
  4. Wzgórza przedstawione w postaci bardziej smukłej, z ostrymi stokami, tak by nie stanowiły podstawy dla wyobrażeń postaci świętych, czy ich atrybutów (np. psa).


W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk zaznaczył, że zostały podjęte kroki mające na celu wprowadzenie poprawek graficznych do herbu przy udziale radnych, duchowieństwa, historyków i specjalistów zajmujących się tą problematyką. - Organizowane spotkania i prace, w których Pan uczestniczy, mają na celu przygotowanie poprawek, wprowadzenie ich do obecnego projektu oraz przygotowanie nowego wniosku do Komisji Heraldycznej przy MSWiA. Zgłaszane przez Pana wnioski są przedmiotem postępowania - zakończył włodarz.

Dodaj komentarz