Petycja ws. obostrzeń na Suwałki Blues Festivalu

8 pytań związanych z Segregacją Sanitarną na festiwalu „Suwałki Blues Festival 2021

- Haniebna decyzja organizatorów - w takich słowach o wprowadzonych obostrzeniach sanitarnych podczas tegorocznej edycji SBF 2021 wypowiadają się autorzy petycji, która pojawiła się w internecie.

 

Grupa osób podpisana jako "Świadoma Społeczność Miasta Suwałki" umieściła w internecie petycję pod tytułem: List Otwarty do Prezydenta Miasta Suwałk Czesława Renkiewicza i Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury Alicji Andrulewicz – 8 pytań związanych z Segregacją Sanitarną na festiwalu „Suwałki Blues Festival 2021”. Chodzi o jeden z punktów regulaminu tegorocznej edycji wydarzenia, który brzmi: 

 

Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi max. 666 osób, z zastrzeżeniem, iż liczba uczestników niezaszczepionych może wynieść nie więcej niż 500 osób. O możliwości wejścia uczestnika na teren Wydarzenia decyduje kolejność wejść, do wejścia uczestnika nr 500. Po wejściu uczestnika nr 500, pozostałe osoby (tj. 166 osób do limitu 666) chętne wejść na teren Wydarzenia mają obowiązek wylegitymować się dowodem pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19. Udowodnienie faktu szczepienia może nastąpić poprzez okazanie unijnego certyfikatu COVID ( z aplikacji mObywatel) lub w postaci wydruku z okazaniem dowodu tożsamości. 

 

Autorzy petycji wprowadzone zasady określają mianem segregacji sanitarnej. - My, Świadome Społeczeństwo Miasta Suwałk kategorycznie sprzeciwiamy się jakimkolwiek podziałom i segregacji naszej społeczności i traktujemy działania organizatorów festiwalu, jako nadzwyczaj naganne i zasługujące na drastyczne potępienie. Ta haniebna decyzja organizatorów festiwalu jest oczywiście niezgodna Konstytucją RP, a biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące Prawo Polskie jak i Unijne w/w działania są z nimi sprzeczne i w naszym mniemaniu noszą znamiona przestępstwa.

 

W swojej petycji wystosowali do organizatorów szereg pytań: 

  1. Na jakiej podstawie prawnej podjęto decyzję o zastosowaniu ograniczeń i restrykcji ujętych w pkt. 7 regulaminu wydarzenia „Suwalski Blues Festival 2021” skoro ani polskie, ani unijne prawo nie przewiduje takich działań?
  2. Kto (z imienia i nazwiska) podjął decyzję o wprowadzeniu w/w ograniczeń i restrykcji pomimo opinii min. UODO o bezprawnym stosowaniu takich praktyk?
  3. Na jakiej podstawie organizatorzy wydarzenia zbierają i gromadzą wrażliwe dane osobowe od uczestników imprezy i gdzie, jak i przez kogo będą one przetwarzane i kto odpowiada za ich bezpieczeństwo w myśl RODO?
  4. Kto, na zasadzie i z jakiego upoważnienia będzie uprawniony do zbierania w/w wrażliwych danych osobowych w trakcie trwania imprezy i jakiego typu urządzenia i instrumenty będą do tego stosowane?
  5. W jaki sposób finansowane są działania organizatorów związane z tą nie legalną selekcją i segregacją uczestników imprezy „Suwalski Blues Festival 2021” i jakie są to kwoty pieniędzy z podziałem na poszczególne czynności (zaplanowanie, realizacja, koszty obsługi, urządzeń itp.)?
  6. Na jakiej podstawie wprowadzono na wydarzeniu konieczność zakrywania ust i nosa maseczką ochronną skoro w obecnym okresie wytyczne rządowe nie nakładają takowego obowiązku i kto z imienia i nazwiska podjął taką decyzję?
  7. Dlaczego, na jakiej podstawie i z czyjej decyzji dokonuje się wykluczenia części Suwalskiego Społeczeństwa z imprezy zorganizowanej jakby nie było z pieniędzy społecznych (podatków obywateli)?
  8. I pytanie, które dręczy nas wszystkich: na jakiej podstawie określono liczbę uczestników na ilość 666 osób, kto dokonał (z imienia i nazwiska) takich wyliczeń i ustaleń? Biorąc pod uwagę to, że liczba 666 jest symboliczna domagamy się precyzyjnej odpowiedzi na ten temat – ”666 Liczba Bestii – pojęcie odnoszące się do jednej z postaci 13 rozdziału Apokalipsy św. Jana – pierwszej z Bestii, popularnie utożsamianej z Szatanem lub Antychrystem.”      
     
7 Komentarzy

po co to pisać jakieś petycje na taczkę i won z takim prezydentem zniszczył suwałki długi podwyżki tylko spożywcze sklepy dla młodzieży nic nie ma

Skandal Pan Prezydent i Jego Świta z tym Przełomcem i Dyrektorka Sok do dymisji cały świat niech się o tym dowie 

północ

09/07/2021

Dodane przez mieszkaniec w odpowiedzi na

ciebie odizolować , bo ci choroba mózg zlasowała,, powinno się ciebie izolować przed ludźmi, jesteś nie bezpieczny

Dodaj komentarz