Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta

Ostatnia w tej kadencji Rada Miasta


Schrony, Konopnicka i odznaczenia - żegnamy Radę Miasta Suwałk w obecnym składzie.


W środę (27.03) podczas sesji rady pojawiła się, w wyniku dyskusji, odpowiedź na coraz częstsze pytania o schrony i ochronę mieszkańców.
 
Jak stwierdził prezydent Suwałk - bałagan kompetencyjny nie pozwala wskazać odpowiedzialnych za organizację obrony cywilnej na poziomie lokalnym. Brak jest przepisów jednoznacznie wyznaczających odpowiedzialnych za kierowanie i realizację zadań w tym zakresie.

Równie źle wygląda kwestia schronów. Tych z prawdziwego zdarzenia brak a tymczasowe miejsca schronienia (nie mają nic wspólnego ze schronami - przyp. red.) mogą wystarczyć dla 60% mieszkańców. Dlatego, według  prezydenta, realnym rozwiązaniem jest jedynie ewakuacja.

Podsumowując: ćwiczenia z pewnych elementów obrony cywilnej zostały przeprowadzone ale brak jest strategii przygotowania mieszkańców na zagrożenia i ewakuację.


Za to sukcesem zakończyło się głosowanie w sprawie autorki "Roty".  Radni jednogłośnie przyjęli dokument w którym udzielili pełnego poparcia wszystkim działaniom podejmowanym na rzecz zapewnienia obecności twórczości Marii Konopnickiej w programach szkolnych i zwrócili się z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o wycofanie się z zamiaru wykreślenia twórczości Marii Konopnickiej z podstawy programowej i zachowanie w niej utworu "Rota". 

 

pismo

 

Miłym akcentem było wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach: Aneta Leszczyńska, Anna Wysocka i Iwona Buchowiecka otrzymały medale za długoletnią służbę.

 

3 Komentarzy

Dodaj komentarz