Nie będzie pojemników na zniszczone flagi

Na obecną chwilę nie jest planowane ustawienie pojemników na zniszczone flagi

- Na obecną chwilę nie jest planowane ustawienie pojemników na zniszczone flagi na terenie miasta - przekazał prezydent Suwałk w odpowiedzi na interpelację jednego z radnych.  

 

Interpelację w sprawie ustawienia w miejscach ogólnodostępnych specjalnych pojemników na zniszczone flagi złożył Karol Korneluk z Koalicji Obywatelskiej. Jak argumentował radny, zniszczonej lub wypłowiałej flagi, która już nie nadaje się do godnego reprezentowania, nie można wyrzucić na śmietnik lub pozostawić jej w przypadkowym miejscu. Zgodnie z wytycznymi takie flagi powinny być gromadzone i niszczone w sposób godny. 

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przekazał jednak, że na obecną chwilę nie jest planowane ustawienie powyższych pojemników na terenie miasta. 

- Dziękuję, że zwrócił Pan uwagę na przedmiotową sprawę, jednak do dnia dzisiejszego nie było sygnałów ze strony mieszkańców naszego miasta o potrzebie oddania flagi państwowej do godnego jej zniszczenia. Pragnę zauważyć, że zgodnie z zaleceniami Biura Bezpieczeństwa Narodowego, opisanymi w publikacji Zasady oraz dobre praktykami postępowania wobec polskich symboli państwowych, zużytą bądź wypłowiałą flagę państwową, jeżeli nie przedstawia szczególnej wartości historycznej, powinno się zniszczyć z należytą godnością, na przykład rozdzielając barwy. 

Dodaj komentarz