Sejneńskie ołtarze wpisane do rejestru zabytków 

Świątynia w Sejnach, ołtarze wpisane na listę zabytków

Znajdujące się w kaplicy Serca Jezusowego w Bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach ołtarze oraz elementy ich wyposażenia zostaną wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego. 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator podpisała decyzję w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa podlaskiego dwóch ołtarzy oraz elementów ich wyposażenia tj. dwóch tabernakulów oraz rzeźby Serca Jezusa, znajdujących się w kaplicy Serca Jezusowego w Bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach. 

- Obiekty posiadają wartości artystyczne. Wykonane są z niezwykłym wyczuciem formy, doboru detalu oraz proporcji. Mimo zróżnicowania stylistycznego poszczególnych obiektów, wkomponowują się one we wnętrze sejneńskiej świątyni. Zabytki wyróżniają się wysokim poziomem opracowania świadczącym o biegłości warsztatu, w którym powstały. Dbałość w doborze detalu oraz precyzja jego opracowania podkreśla ich wartości zabytkowe. Obiekty, które w głównej mierze pochodzą z 2 poł. XIX w. mogą stanowić uzupełnienie wiedzy o sztuce sakralnej tego okresu. Są to obiekty ważne wśród lokalnej społeczności – informuje prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz.

Świątynia w Sejnach wiąże swoje początki z dominikanami, sprowadzonymi w 1602 r. z Wilna. W 1610 roku zakonnicy rozpoczęli budowę zespołu klasztornego. Właśnie w tym czasie wzniesiono kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Świętego Jerzego i Świętego Jacka oraz budynki zakonne. W latach 1760 – 1779 miała miejsce przebudowa kościoła polegająca m.in. na wydłużeniu korpusu świątyni oraz budowie monumentalnej fasady. W 1804 r. zadecydowano o kasacie zakonu oraz przekształceniu kościoła zakonnego w parafialny. Podczas II wojny światowej obiekt nie odniósł poważniejszych strat. W 1973 roku świątynia na mocy bulli papieża Pawła VI otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Od 1979 r. znajduje się w rejestrze zabytków województwa podlaskiego.

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

Dodaj komentarz