Dotacja na zajęcia dodatkowe dla uczniów SP w Kaletniku

W szkole w Kaletniku powstanie świetlica

Gmina Szypliszki pozyskała dotację na utworzenie i wyposażenie świetlicy środowiskowej przy Szkole Podstawowej w Kaletniku. 

 

Zostanie tam wdrożony program rozwoju instytucjonalnej opieki nad dziećmi i młodzieżą - świetlicy środowiskowej łączącej formę opiekuńczą i specjalistyczną. Uczestnicy wezmą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania artystyczne, językowe, informatyczne i matematyczne, a także w zajęciach sportowych. Rodziny skorzystają też ze specjalistycznej pomocy, wezmą udział w spotkaniach integracyjnych. Koszt tego projektu wynosi 256 tys. zł, a dofinansowanie 243 tys. zł. Realizacja zadań projektowych planowana jest na 10 miesięcy - od września 2020 r. do czerwca 2021 roku. Dotacja została pozyskana z Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego za pośrednictwem LGD „Suwalsko-Sejneńska”.

Dodaj komentarz