Jaka jest strategia promocji Suwałk? 

w jaki sposób miasto Suwałki powinno kreować swój wizerunek

O podjęcie działań polegających na przystąpieniu do opracowania strategii promocji Suwałk, która określi m. in. w jaki sposób miasto powinno kreować swój wizerunek, wnioskuje Kamil Klimek z klubu "Łączą Nas Suwałki".

 

Radny skierował w tej sprawie interpelację do prezydenta Suwałk. Jego zdaniem w mieście potrzebny jest dokument, który określi w jaki sposób nasze miasto powinno kreować swój wizerunek wykorzystując naturalny potencjał, z jednoczesnym uwzględnieniem kierunków rozwoju Suwałk wskazanych w projekcie dokumentu pn. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2030. Kamil Klimek chce, aby powołany został zespół ekspertów złożony z osób związanych z suwalskimi przedsiębiorcami i instytucjami, które na co dzień zajmują się komunikacją marketingową, posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie kreowania marki, jak również odnoszą na tym polu znaczące sukcesy. Koordynatorem procesu tworzenia strategii miałby być Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach, który zorganizuje cykliczne spotkania, przeprowadzi niezbędne badania i analizy, jak również wykona czynności redakcyjne, w tym będzie odpowiadać za finalne przygotowanie dokumentu. Dokument miałby powstać do końca bieżącego roku. 

 

- Współcześnie samorządy, podobnie jak przedsiębiorcy, prowadzą komunikację marketingową, w celu dotarcia z ofertą usług publicznych do swoich potencjalnych klientów. Celem komunikacji jest też kreowanie wizerunku danego miejsca (gminy, powiatu) jako atrakcyjnego turystycznie, bezpiecznego i komfortowego do życia, czy tez miejsca z dobrym klimatem inwestycyjnym. Dlatego też podejmowanie takich działań wymaga konkretnego planu - strategii promocji. Aktualnie Suwałki nie posiadają dokumentu, który określałby kierunki działań promocyjnych, bowiem horyzont czasowy poprzedniej strategii promocji został wyznaczony na rok 2020. Należy przy tym podkreślić, iż niektóre narzędzia zaproponowane przez firmę opracowująca ww. dokument nie były wdrożone, a same kierunki działań - w ocenie wielu suwalczan, specjalistów w zakresie marketingu, nie dawały szansy na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Abstrahując od wyników ewaluacji poprzedniej strategii nie ulega wątpliwości, iż jako mieszkańcy miasta chcielibyśmy, aby walory (m.in. historyczne, przyrodnicze) i potencjał (gospodarczy, kulturalny, sportowy, społeczny etc.) miejsca w którym żyjemy, były odpowiednio eksponowane. Z punktu widzenia rozwoju Suwałk wydaje się naturalne, aby efektem tych działań był wzrost liczby interesariuszy miasta - interpeluje radny. 

3 Komentarzy

Najpierw trzeba postarać się o to aby mieć co promować..........Miasto o 100 lat pozostaje niedokończone. Pełno "gargameli" budowlanych bez składu bez ładu. Może trzeba by Wielmożnym Włodarzom przejść się po ulicy Kościuszki ze zrozumieniem i wpatrzeć się w to co "autor" miał na myśli budując to miasto od podstaw. Ale to niestety nie ten "zestaw" aby mógł cokolwiek ogarnąć. Smutne......

Dodaj komentarz