Duża pula funduszy UE dla Podlaskiego 

województwo podlaskie, Regionalny Program Operacyjny na lata 2021-2027

992 miliony Euro to kwota, którą ma otrzymać województwo podlaskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027.  

 

Propozycję podziału środków miedzy regionami przedstawił w poniedziałek (18.01) podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. W nowej perspektywie około 60 procent funduszy z unijnej polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40 procent otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na tych samym kryteriach co poprzednio, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. Województwo podlaskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem euro na mieszkańca. Ma też drugi najwyższy stosunek wartości RPO 2021-2027 do RPO 2014-2020. 

 

Kwoty, które teraz są projektowane zawierają 75 procent środków dla regionów, a kolejne 25 procent (ok. 7 mld euro) zostanie podzielone między programy regionalne na późniejszym etapie w ramach kontraktu programowego. - Cieszę się, że mogę poinformować o sukcesie administracji Samorządu Województwa Podlaskiego. Na nowy Regionalny Program Operacyjny zdobyliśmy w perspektywie 2021 - 2027 prawie miliard euro. To dobra wiadomość dla naszych mieszkańców. Jesteśmy bowiem na trzecim miejscu wśród regionów pod względem kwoty euro przypadającej właśnie na mieszkańca. I na drugim miejscu, jeśli chodzi o wartość obecnego programu w stosunku do tego, realizowanego w latach 2014-2020 – mówi Artur Kosicki, marszałek Województwa Podlaskiego.

 

Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie w nowym programie, to m. in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, rozwój konkurencyjności MŚP, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, usługi cyfrowe, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja, rewitalizacja, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo.

 

Podlaskie skorzysta również z Programu Polski Wschodniej. - Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest to, że program Polska Wschodnia będzie kontynuowany. Jako przewodniczący komisji ds. Polski Wschodniej w Związku Województw RP wspólnie z jej członkami, intensywnie zabiegałem, zarówno w rządzie, jak i Komisji Europejskiej o to, by program Polska Wschodnia został utrzymany. Udało się! Dziś możemy pochwalić się sukcesem. Polska Wschodnia będzie realizowana. I co więcej – budżet programu został znacząco zwiększony – z 2 miliardów euro do 2,5 miliarda euro. To oprócz programu regionalnego dodatkowe, duże pieniądze na rozwój województwa podlaskiego – podkreślał marszałek.

 

Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów). 

 

To nie wszystkie pieniądze, na jakie może liczyć nasz region. Kolejnym jest Krajowy Plan Odbudowy, opracowywany przez nasz kraj, by móc skorzystać z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) Komisji Europejskiej, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii. Do projektu KPO Podlaskie zgłosiło 27 projektów. Ich wartość to ponad 5,5 mld zł. Naszym flagowym projektem jest utworzenie Doliny Rolniczej 4.0, która miałby stać się głównym ośrodkiem kompetencji dla rozwoju specjalizacji województwa podlaskiego – nowoczesnego przemysłu rolno-spożywczego, współpracującego z najnowszymi technologiami, opartego na rodzimym know-how. Dolina Rolnicza pozwoliłaby na efektywną współpracę między przemysłami ściśle technologicznymi i rolnictwem w naszym regionie.

 

Ile pieniędzy ostatecznie trafi do poszczególnych programów unijnych zdecydują m.in. konsultacje Umowy Partnerstwa, która jest swego rodzaju kontraktem między rządem polskim a Komisją Europejską. Jej zapisy rzutują na wszystkie działania, podejmowane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich. W ramach konsultacji, od 19 stycznia do 16 lutego, odbędzie się 16 spotkań w regionach. W województwie podlaskim zostało ono zaplanowane 2 lutego 2021 roku. Natomiast uwagi do projektu Umowy Partnerstwa można zgłaszać online do 22 lutego.

 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz