Spotkanie ze Zdzisławem Szkiruciem w Muzeum

Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe zapraszają

 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach i Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Działo się w Suwałkach”. Tym razem o działaniach na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu Suwalszczyzny opowie długoletni wojewódzki konserwator przyrody i dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego Zdzisław Szkiruć.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 22. listopada o godzinie 17.00 w Muzeum im. Marii Konopnickiej przy ul. T. Kościuszki 31. Zdzisław Szkiruć pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora przyrody w województwie suwalskim, realizował program Zielone Płuca Polski, uczestniczył w opiniowaniu dokumentacji projektowanej kopalni Krzemianka na Suwalszczyźnie oraz kierował Wigierskim, Biebrzańskim i Białowieskim Parkiem Narodowym. Pracował również w Lasach Państwowych zajmując się między innymi certyfikacją gospodarki leśnej według zasad FSC. Obecnie jest na emeryturze.

- W trakcie spotkania zaprezentuję uwagi i odczucia w zakresie ekorozwoju północno-wschodniej Polski pod koniec XX wieku. To już historia, o której czasami warto pamiętać myśląc o współczesności. Zapraszam zatem na refleksje z minionych dni.
Zdzisław Szkiruć

Dodaj komentarz