Ostatnie dni naboru wniosków o stypendium kulturalne

kończy się termin naboru wniosku o stypendium w dziedzinie kultury

 

Suwalski Ratusz przypomina, że 30. listopada kończy się termin naboru wniosku o stypendium w dziedzinie kultury.

 

Stypendia w dziedzinie kultury przyznawane są osobom, które realizują istotne dla Miasta Suwałk przedsięwzięcia kulturalne w dziedzinie twórczości artystycznej, tworzenia i upowszechniania kultury oraz opieki nad zabytkami.  Stypendia skierowane są do osób fizycznych, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, których praca zmierza do powstania dzieła lub utworu. W efekcie prac powinno powstać kompletne dzieło lub utwór np. film, album muzyczny. 

 

Wnioski przyjmowane są do 30 listopada 2023 r. Decydująca jest data wpłynięcia wniosku do Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do Uchwały Nr XXVI/247/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 sierpnia 2008 roku dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Prezydent Miasta Suwałk po zapoznaniu się z opinią komisji Rady Miejskiej w Suwałkach właściwiej do spraw kultury oraz Komisji Stypendialnej.

 

Dodajmy, że czasu na złożenie wniosku o nagrody w dziedzinie kultury lub o stypendium artystyczne dla dzieci i młodzieży jest więcej. Przyjmowane są bowiem do 15 grudnia. 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz