Muzeum Okręgowe w Suwałkach z grantem na zwiększenie potencjału turystycznego

Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało grant w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Międzynarodowe konferencje, wystawy i publikacje - Muzeum Okręgowe w Suwałkach otrzymało grant na dofinansowanie do projektu z programu Interreg Lietuva-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt powstał w partnerstwie z dwiema instytucjami: Muzeum Regionu i Prezydenta Kazysa Griniusa w Mariampolu (partner wiodący projektu) i Urzędem Miasta Mariampola. Całkowity budżet projektu to 2 128 500 zł. Budżet projektu dla Muzeum Okręgowego w Suwałkach: 357 tys. zł.

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału turystycznego regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe oraz poznanie wspólnej historii regionu pogranicza w kontekście pierwszej połowy XX wieku. Działania będą obejmowały m. in. stworzenie transgranicznej samochodowej trasy turystycznej w oparciu o osobowości żyjące w tym okresie historycznym. W nowej rzeczywistości epidemii Covid19 zostało zaplanowane utworzenie wirtualnych wycieczek po wystawach powstałych w ramach projektu i umieszczanie ich na stronach internetowych. 

 

W ramach projektu odbędą się dwie międzynarodowe konferencje. Powstanie stała ekspozycja muzeum w Mariampolu z treściami w języku litewskim, angielskim i polskim, zaś Muzeum Okręgowe w Suwałkach zorganizowało międzynarodową wystawę czasową malarstwa Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza – artysty z początku XX wieku związanego zarówno z Polską, jak i Litwą. Ekspozycja obecnie wystawiona jest w Suwałkach, a następnie znajdzie się w pałacu w Zatroczu na Litwie oraz w Wilnie. Muzeum Okręgowe w Suwałkach stworzy również wystawę czasową grafik Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza w Mariampolu. Działania te, zrealizowane w trzech miejscach na Litwie, w tym w stolicy, rozpromują Suwałki i Muzeum Okręgowe za granicą. 

 

W ramach projektu Muzeum Okręgowe zorganizuje także międzynarodową konferencję, która odbędzie się w Suwałkach z udziałem litewskich i polskich badaczy tematu, czyli twórczości malarza, ale także kultury regionu, z którym był artysta tak mocno związany oraz epoki, w której tworzył. W projekcie przewidziane jest wydanie dwóch publikacji przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach – katalogu wystawy oraz wydawnictwa pokonferencyjnego, a także zakup gadżetów promocyjnych. Co istotne, w ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe, które będą służyły Muzeum Okręgowemu również po zakończeniu projektu: ruchome ścianki działowe na potrzeby wystawowe, ekran multimedialny oraz laptop z oprogramowaniem. Wartością dodaną będzie nawiązanie współpracy z samorządem Mariampola i z pracownikami litewskich instytucji kultury, które, mamy nadzieję, zaowocuje dalszymi wspólnymi inicjatywami kulturalnymi oraz przyciągnie transgranicznych turystów do Suwałk.

2 Komentarzy

Gratulacje. Jednak Suwałki dostały grant 357 tys. dla Muzeum Okręgowego. Tak trzymać.

Adrian

05/05/2021

Dodane przez An w odpowiedzi na

Dostały, bo to są pieniądze z Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz