Aktywizacja osób bezrobotnych w Urzędzie Pracy w Suwałkach

Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach otrzymał blisko 3,5 mln zł z funduszy europejskich na aktywizację osób bezrobotnych. 

 

Umowy na łączną kwotę ponad 52 milionów złotych wręczyli we wtorek (23.04) przedstawicielom powiatowych urzędów pracy marszałek Artur Kosicki i p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) Hubert Ostapowicz. Pieniądze pochodzą z funduszy europejskich i zostaną przeznaczone m.in. na staże, prace interwencyjne, szkolenia, dotacje – na start i nowe miejsca zatrudnienia.  Podstawowym  założeniem „Funduszy na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych” jest mobilizacja zawodowa osób bezrobotnych. Podlaskie PUP-y musiały opracować takie projekty, w których zaplanowały działania aktywizujące osoby poszukujące zatrudnienia, a w szczególności ludzi młodych.

 

Wśród 14 Urzędów Pracy z regionu na liście znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach, który otrzyma dokładnie 3 467 437,14 na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach. W naszym mieście dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej trafią do 30 osób, z doposażenia do stanowisk pracy skorzysta 16 osób, na staże może liczyć 45 mieszkańców, bony na zasiedlenie przygotowano 20 osobom, a prace interwencyjne – 15.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz