Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

nabór do szkół ponadpodstawowych przy pomocy elektronicznego systemu

 

W poniedziałek 13. maja rozpoczął się nabór do szkół ponadpodstawowych w Suwałkach. Kandydaci mogą składać wnioski przy pomocy systemu elektronicznego do 18 czerwca.

 

Podobnie jak w ubiegłych latach w mieście Suwałki nabór do szkół ponadpodstawowych odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu, w którym zgromadzone zostały informacje na temat szkół oraz proponowanych przez nie oddziałów. Przy pomocy systemu elektronicznego kandydaci mogą składać wnioski od 13 maja 2024 r. do 18 czerwca 2024 r. do godz. 15.00. Nabór do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, oddziałem międzynarodowym oraz mistrzostwa sportowego trwa krócej, bo do 29 maja 2024 r. do godz. 15.00.

 

Od 21 czerwca do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00 należy złożyć w tzw. „szkole pierwszego wyboru” kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 16 lipca 2024 r. o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Od 16 do 19 lipca 2024 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mieli czas na podjęcie ostatecznej decyzji i dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu (o ile nie zrobili tego wcześniej) do szkoły, do której zostali zakwalifikowani i w której chcą kontynuować naukę. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz/lub psychologicznych. 22 lipca 204 r. o godz. 10.00 szkoły podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Wszystkie informacje wraz z możliwością rejestracji będą dostępne na stronie: https://suwalki.edu.com.pl/

1 Komentarzy

Dodaj komentarz