Szpital w Suwałkach z dofinansowaniem na zakup aparatury wspomagającej oddychanie

Dotacje z budżetu województwa na walkę z COVID-19

Trzy szpitale wojewódzkie: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach kupią aparaturę wspomagającą oddychanie pacjentów zakażonych wirusem COVID-19. 

 

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 100 tys. zł dotacji przeznaczy na utylizację termiczną odpadów, obwody oddechowe dla pacjentów pod respiratorem oraz dozowniki i rozdzielacze tlenu. Podobną inwestycję zrealizuje Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Dzięki dotacji wysokości 67,5 tys. zł kupi aparaturę wspomagającą oddychanie pacjentów. Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego otrzyma 93,5 tys. zł m.in. na: zwiększenie wydajności sieci tlenowej, wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych, wydzielenie śluz czystych i brudnych oraz montaż drzwi zabezpieczających dostęp na oddziale covidowym. Środki na te cele pochodzą z przyznanej w czwartek (16.12) dotacji przez zarząd województwa podlaskiego.  Łącznie koszt inwestycji w tych trzech placówkach wyniesie ponad 260 tys. zł.

Dotacje pozwolą szpitalom odpowiednio przygotować się do zwiększonej liczby pacjentów zakażonych COVID-19. Kupiona aparatura pomoże chorym w ciężkim stanie, którzy nie są w stanie samodzielnie oddychać – powiedział Marek Malinowski, członek zarządu odpowiedzialny za obszar zdrowia.

Dodaj komentarz