E-skierowanie już obowiązkowe

Obowiązkowe skierowanie elektroniczne do lekarzy specjalistów

Od 8 stycznia 2021 roku placówki medyczne mają obowiązek wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań. Na czym to polega i jak się teraz rejestrować na badanie lub wizytę u specjalisty?

 

E-skierowanie to kolejne po e-zwolnieniu i e-recepcie rozwiązanie, które umożliwia załatwianie spraw zdrowotnych w formie elektronicznej. To szczególnie użyteczne w czasie pandemii. Nie trzeba przyjeżdżać do placówki w celu odbioru skierowania, można je też otrzymać po kontakcie telefonicznym z lekarzem. Znika też obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni. Pacjent nie może zarejestrować e-skierowania jednocześnie w kilku placówkach, co wpłynie na skrócenie kolejek do specjalistów oraz na zabiegi.

 

E-skierowanie można otrzymać w postaci SMS-a z 4 cyfrowym kodem, e-maila z pdf-em lub wydruku informacyjnego e-skierowania. Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, należy zalogować się na swoje Internetowe Konto Pacjenta, wejść w „Ustawienia” i wpisać numer telefonu lub adres e-mailowy. 

 

E-skierowanie może być wystawione na: ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii, leczenie szpitalne, badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej (w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ), rezonans magnetyczny, badanie endoskopowe przewodu pokarmowego i badanie echokardiograficzne płodu. E-skierowanie nie jest wystawiane na: leczenie w uzdrowisku lub sanatorium, programy lekowe, rehabilitację i do szpitala psychiatrycznego. W tych przypadkach pacjent dostanie skierowanie w postaci papierowej.

 

Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer) nie ma dostępu do systemu e-zdrowie np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej, wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości, jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce. E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywa pacjent, kieruje go na badanie specjalistyczne na terenie placówki. Nadal natomiast nie potrzeba skierowania w żadnej formie do psychiatry, ginekologa i położnika, onkologa, wenerologa i dentysty.

Dodaj komentarz