Zespół Szkół w Dowspudzie zakwalifikował się do projektu „ESA dla OSE”

 projekt edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza

Zespół Szkół w Dowspudzie otrzyma w ramach projektu „ESA dla OSE” bezpłatny czujnik smogu oraz tablicę LED do wyświetlania wyników pomiarów jakości powietrza. 

 

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt edukacyjno-informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez NASK - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym (PAS).

 

ESA to projekt unikalny na skalę europejską, łączy dwa ważne obszary: edukację ekologiczną i edukację cyfrową. Uczniowie będą korzystać z pomiarów jakości powietrza, dzięki zainstalowanemu na budynku szkoły czujnikowi. Dane zbierane przez czujnik będą na bieżąco przesyłane do centralnego serwera i uśredniane w 5-minutowych okresach pomiarowych. W pobliżu placówki aktualny odczyt będzie widoczny dla społeczności szkolnej i okolicznych mieszkańców dzięki zainstalowanej na budynku tablicy informacyjnej – wyświetlać się na niej będzie aktualna wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły. Dane będą także prezentowane na stronie esa.nask.pl. Uczniowie będą również uczestniczyć w zajęciach o smogu z wykorzystaniem cyfrowych materiałów, które będą udostępnione szkole za pośrednictwem platformy e-learningowej eduESA.

 

Nauczycielom zostaną udostępnione scenariusze lekcji, materiały szkoleniowe i filmy. Otrzymają również zaproszenie na szkolenia i webinary, dzięki którym pogłębią swoją wiedzę na temat zanieczyszczenia powietrza i poznają zadania, które czekają na nich w czasie realizacji projektu.

Dodaj komentarz