Jak przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy? 

Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich

 

Wojewódzka konferencja pod hasłem "Od ucznia do pracownika – ścieżka kariery uczniów polskich i cudzoziemskich", odbyła się we wtorek (30.05) w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

 

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, doradcy zawodowi i przedstawicieli instytucji rynku pracy spotkali się dziś w suwalskim Centrum Edukacji Nauczycieli na drugiej konferencji z cyklu doradztwa zawodowego. Zebrani dyskutowali m.in. o tym jak przygotować uczniów do wejścia na rynek pracy i jak edukować ich w tym zakresie od najmłodszych lat, aby po ukończeniu szkoły mieli jak najlepsze rozeznanie i wiedzieli, co chcą robić dalej. Jak mówiła Lidia Kłoczko, dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, celem konferencji jest uświadomienie potrzeby przygotowywania dzieci do wyboru zawodu, właściwie już od przedszkola. 

- Często jest tak, że uczeń kończąc szkołę ponadpodstawową, Liceum Ogólnokształcące, tak naprawdę nie wie co chce w życiu robić. Nie wie w jakim kierunku ma iść. Musimy wiedzieć, że doradztwo zawodowe to uporządkowane i zaplanowane działania, mające na celu wspieranie uczniów w procesie świadomego i samodzielnego podejmowania decyzji edukacyjnych, a także przyszłych zawodowych. 

Dyrektor wspomniała też o rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie doradztwa zawodowego. W ustawie o prawie oświatowym są zapisy mówiące, że w przedszkolach nauczyciele wychowawcy mają obowiązek podejmować zagadnienia dotyczące preorientacji zawodowych w formie lekkiej zabawy, na początek. W klasach 1-6 Szkoły Podstawowej mają być realizowane zajęcia dotyczące orientacji zawodowej, a w klasach 7-8 i szkołach ponadpodstawowych należy już prowadzić konkretne doradztwo zawodowe. 

- Chodzi o to, żeby budować spójny system doradztwa, dlatego mamy różnych prelegentów z różnych dziedzin. A też ze względu na to, że mamy w naszym regionie wielu uczniów z zagranicy kwestia edukacji i ścieżki kariery uczniów cudzoziemskich również została włączona. Chcemy poprzez konferencję wyposażyć nauczycieli, w szczególności doradców zawodowych, ale też uświadomić dyrektorów szkół, że potrzebna jest ta praktyczna wiedza na temat doradztwa, że potrzebna jest znajomość metod technik pracy z uczniami, aby ich nie zanudzić i żeby to było dla nich ciekawe i interesujące. Chcemy przygotować uczniów do myślenia perspektywicznego - co ja będę w życiu robił.  Musimy też mieć na uwadze, że obecni uczniowie w przyszłości będą wykonywać zawody, które nawet dziś jeszcze nie istnieją - dodała. 

Konferencję rozpoczęła prelekcja online Magdaleny Witan, zastępcy Dyrektora Departamentu  Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwa Edukacji i Nauki, która mówiła o roli oddziałów przygotowawczych w polskim systemie edukacji. Mówiono też o rozwijaniu kompetencji międzykulturowych jako kluczowych na rynku pracy, czy wyzwaniach doradcy zawodowego w przygotowaniu młodych ludzi do wchodzenia na rynek pracy. Z kolei Anna Samoilenko,  prezes Związku Ukraińców w Suwałkach omawiała zagadnienia związane z szansami, wyzwaniami i trudnościami uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole. 

 

Dodaj komentarz