Tajemnice „Cmentarzyska Jaćwingów”

„Cmentarzyska Jaćwingów”


W ramach Europejskich Dni Archeologii 2022, operatorzy wykopalisk, organizacje badawcze, uniwersytety, muzea, laboratoria, stowarzyszenia, archiwa i władze lokalne dokładają starań, aby przybliżyć archeologię i jej zdobycze jak najszerszemu gronu odbiorców. 

 

Przygotowują m.in. rekonstrukcje 3D, prezentacje, gry i animacje. Organizują warsztaty, wykłady, wystawy i wycieczki oraz podejmują wiele innych działań służących popularyzacji tej dziedziny wiedzy.

 

W 2021 roku, do elitarnego grona instytucji i organizacji, które organizują imprezy z okazji EDA, zostało zaproszone Muzeum Okręgowe w Suwałkach. W tym roku muzeum postanowiło wzbogacić program obchodów i przenieść je w plener, do Szwajcarii na północnych przedmieściach Suwałk, do rezerwatu „Cmentarzysko Jaćwingów”.


Cmentarzysko kurhanowe w Szwajcarii, należy do najcenniejszych stanowisk archeologicznych w północno-wschodniej Polsce.  Wykopaliska przeprowadzone w latach 50. i 60. XX wieku dostarczyły bezcennych znalezisk, prezentowanych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Podczas imprezy będzie można zapoznać się bliżej z tym niezwykłym odkryciem, dowiedzieć się więcej o Bałtach Zachodnich i Jaćwingach oraz porozmawiać o pracy archeologa. 


Zwiedzanie to nie wszystko. Będzie można także uczestniczyć w warsztatach pradawnych umiejętności:


- wytwarzania naczyń glinianych zarówno na kole garncarskim, jak i starszą techniką lepienia ręcznego,
- dawnego bębniarstwa – wytwarzania bębnów oraz nauki gry na tym instrumencie, znanym od najdawniejszych epok.

 

Prowadzenie: archeolog, Aleksandra Siemaszko-Skiendziul, przy współpracy Dariusza Pojawy i Krystyny Prawdzik-Pawłowskiej
Organizacja: Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach
Współpraca: Nadleśnictwo Suwałki
Patronat: Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Impreza odbędzie się w sobotę, 18 czerwca 2022 roku w godz. 10.00-16.00 na „Cmentarzysku Jaćwingów”, ul. Studzieniczne za numerem 17,    

GPS: 54°09'03.8"N, 22°57'38.9"E.


Możliwy dojazd i zaparkowanie samochodu, niedaleko przystanek autobusów PGK Suwałki. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum Okręgowym
w Suwałkach, ul. Kościuszki 81, tel. 87 5665750.

Dodaj komentarz