Suwałki za 10 lat - weź udział w ankiecie

Suwalski Ratusz zachęca mieszkańców miasta do wypełnienia ankiety

Suwalski Ratusz zachęca mieszkańców miasta do wypełnienia ankiety "Suwałki za 10 lat – mój pomysł na Miasto" o miejscu, w którym żyjemy, potrzebach i pomysłach na rozwój Suwałk.

 

Miasto Suwałki wspólnie z Gminą Suwałki we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związkiem Miast Polskich realizuje projekt pt. „Centrum Wsparcia Doradczego +”, w ramach którego powstanie strategia rozwoju ponadlokalnego obu samorządów, służąca realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie finansowej 2021-2027. 

- Planując długoterminowy rozwój miasta i gminy niezwykle ważne są opinie mieszkańców. W tym celu zespół doradczy Związku Miast Polskich zamierza przeprowadzić badanie ankietowe, które posłuży do przygotowania rzetelnej diagnozy i propozycji działań strategii ponadlokalnej. Poznanie Państwa opinii będzie pomocne przy planowaniu i podejmowaniu decyzji  o najważniejszych inwestycjach i działaniach w Mieście i Gminie Suwałki. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb społeczności, szczególnie w zakresie usług publicznych - informuje suwalski Ratusz.

Ankieta jest dobrowolna, a jej wyniki anonimowe. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu. Wersję papierową ankiety znaleźć można między innymi w budynkach Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 i Sejneńskiej 13, w Aquaparku, Suwalskim Ośrodku Kultury, czy Parku Naukowo-Technologicznym. Wypełnioną ankietę należy wypełnić w wersji elektronicznej bądź papierowej do dnia 30 września 2022 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej suwalskiego Ratusza. 

 

Link do ankiety:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=sp2f3f7gL0a7U55xJZ-OZZ6ZEIjqLw5Kt4pksUOhnYJUM0ZKVlJEWlVFV1ZWQ1daTlNKMjhXM0tJVi4u

Dodaj komentarz