Radny pyta o podwyżki dla pracowników SOK

interpelacja w sprawie podwyżek wynagrodzeń w Suwalskim Ośrodku Kultury

 

Przedstawiciele związku zawodowego działającego w  Suwalskim Ośrodku Kultury zwrócili się do radnego Karola Korneluka z prośbą o interwencję w sprawie kwestii podwyżek wynagrodzeń, jakie miały miejsce w ich jednostce organizacyjnej.

 

Karol Korneluk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach skierował do prezydenta miasta interpelację w sprawie podwyżek wynagrodzeń w Suwalskim Ośrodku Kultury. Rok 2024 przyniósł podwyżkę płacy minimalnej do kwoty 4242 zł brutto, a kolejna podwyżka płacy minimalnej zaplanowana jest na lipiec. Wtedy  też wynagrodzenie minimalne za pracę osiągnie wartość 4300 zł brutto. Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Suwałk oraz przyjętym przez Radę Miasta w Suwałkach budżetem na 2024 rok, na podwyżki dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych i nauczycieli przeznaczona została kwota 30 mln zł.  

 

Do radnego Karola Korneluka zwrócili się na piśmie przedstawiciele związku zawodowego działającego w  Suwalskim Ośrodku Kultury z prośbą o interwencję w sprawie kwestii podwyżek wynagrodzeń, jakie miały miejsce w ich jednostce organizacyjnej.

- Kwestie wynagrodzeń i związane z tym podwyżki płac budzą zawsze wiele emocji  wśród pracowników. Szczególnie w sytuacji, gdy kryteria ich podziału nie zostały w jasny  sposób zakomunikowane i wyjaśnione pracownikom - czytamy w interpelacji.  

Wnioskodawcy w swoim piśmie podnoszą kilka kwestii, które autor interpelacji przytacza w interpelacji i prosi włodarza o udzielenie odpowiedzi na zadane przez związkowców pytania:  

 

  • Jaka była kwota przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń w Suwalskim Ośrodku  Kultury na rok 2024?  
  • Czy wzrost płacy minimalnej jest potraktowany jako podwyżka?  
  • W jaki sposób kierownictwo placówki podzieliło środki na podwyżki pomiędzy poszczególnych pracowników?  
  • Czym kierował się Dyrektor placówki przy rozdziale podwyżek poszczególnym  pracownikom, według jakich kryteriów zostały one przyznane? 
  • Czy Dyrekcja placówki konsultowała się w kwestii podwyżek z kierownikami  poszczególnych działów nadzorujących pracę komórek organizacyjnych wchodzących w  skład Suwalskiego Ośrodka Kultury?  
  • Jaki jest powód, że Dyrektor placówki nie konsultował podziału środków ze  związkami zawodowymi?  
4 Komentarzy

Karol G.

13/02/2024

SOK to instytucja, która kompromituje miasto, głównie za sprawa dyrektora, którego nikt nie chciał a który ostatecznie wcisnął się  na siłę. Ten człowiek nie nadaje się do współpracy z ludźmi. Koszmarna struktura organizacja, chaos i gnębienie pracowników. Tym razem  za pomocą  niesprawiedliwie podzielonych płac. Natychmiast do dymisji

Dodaj komentarz