Przetarg na remont basenu w SP 10 unieważniony

Władze Suwałk unieważniły przetarg na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10

Władze Suwałk unieważniły przetarg na remont basenu w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach.

 

Na początku sierpnia Urząd Miejski w Suwałkach ogłosił przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na roboty budowlane związane z modernizacją budynku pływalni wraz z niecką basenową, zapleczem i niezbędną infrastrukturą techniczną w Szkole Podstawowej nr 10. Inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności szkolnej, które wyrażono między innymi podczas konsultacji społecznych na temat przyszłości basenu. Do upływu terminu złożono dwie oferty. W minionym tygodniu przetarg został unieważniony przez prezydenta. 

 

- Zgodnie z dyspozycją art. 289 ust. 4 ustawy P.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można unieważnić, jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3. W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, w związku z powyższym zamawiający na ww. postawie prawnej unieważnia postępowanie - czytamy w uzasadnieniu. 

Dodaj komentarz