Pracownia ceramiczna powstanie w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem

Gmina Suwałki prcownia ceramiczna

Profesjonalna pracownia ceramiczna z własnym piecem i kołem garncarskim w której mieszkańcy wsi będą uczestniczyć w bezpłatnych warsztatach ceramicznych i garncarskich powstanie w Ośrodku Kultury Gminy Suwałki. 

 

Pieniądze na jej uruchomienie Ośrodek pozyskał w konkursie Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Moja Mała Ojczyzna”. Na projekt „Krzywa Galeria-utworzenie pracowni ceramicznej i galerii plenerowej przy Ośrodku Kultury Gminy Suwałki we wsi Krzywe” GOKS otrzyma dofinansowanie w wysokości 29 700 złotych.

1 Komentarzy

Dodaj komentarz