Droga Wiżajny–Smolniki-Sidory gotowa

Remont drogi Wiżajny Sidory

W środę 28. października dokonano odbioru technicznego przebudowy drogi Wiżajny – Smolniki - Sidory.

 

Remont drogi o długości 1538 m polegał na wzmocnieniu konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych. Wykonane zostały pobocza z mieszanki kruszywa łamanego i nowe nawierzchnie zjazdów oraz ustawiono bariery drogowe. Przebudowa nawierzchni jezdni drogi  wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz wykonaniem stalowych barier ochronnych znacząco wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu jazdy.

 

Przebudowa drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 458.126,69 zł oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 371.307,00 zł. Całkowity koszt prac to kwota 928.933,35 zł. W kosztach przebudowy uczestniczyła Gmina Wiżajny. Droga została przebudowana bez zaangażowania środków finansowych z budżetu Powiatu Suwalskiego.

 

4 Komentarzy

Jak to bez księdza. Zaraz zawali się ten diabelska budowla.

Dodaj komentarz