Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - 11 mln zł dla Podlaskiego

ponad 11 milionów złotych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

32 podlaskie samorządy otrzymają ponad 11 milionów złotych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

 

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest przede wszystkim poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami. To nie tylko pomoc w codziennych czynnościach, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych. Program zakłada dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

 

Oprócz wynagrodzenia asystentów, środki z programu przeznaczone są także m.in. na zakup środków ochrony osobistej – do 50 zł miesięcznie, transport asystenta w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usługi w ramach programu (np. bilety komunikacji publicznej, prywatnej, taksówka itp.) oraz zakup biletów wstępu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu – do 300 zł miesięcznie.

 

Kto może liczyć na wsparcie z programu?

  • Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

 

Wśród zatwierdzonych wniosków gmin/powiatów znalazły się m.in.

  • Gmina Rutka-Tartak - 73984,68 zł
  • Gmina Raczki - 165810,99 zł
  • Gmina Filipów - 129481,69 zł
  • Powiat Suwalski - 904315 zł
  • Miasto Suwałki - 842826,04 zł
     

Dodaj komentarz