Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach przechodzi na emeryturę

Arkadiusz Kawałek zdecydował o przejściu na zaopatrzenie emerytalne

 

Arkadiusz Kawałek, dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach odchodzi na emeryturę. Uroczysta odprawa odbyła się w poniedziałek (26.02) w suwalskiej jednostce. 

 

Dyrektor Aresztu Śledczego w Suwałkach ppłk Arkadiusz Kawałek zdecydował o przejściu na zaopatrzenie emerytalne. Wczoraj w siedzibie jednostki odbyła się uroczysta odprawa przy udziale pocztu sztandarowego ze sztandarem Aresztu Śledczego w Suwałkach. Nie zabrakło słów podziękowania za współpracę w zakresie realizacji zadań służbowych. Uroczystość była też swoistym podsumowaniem tego ponad siedemnastoletniego okresu pełnienia służby, w szczególności zaś ostatnich ponad dwóch lat współpracy w funkcjonariuszami i pracownikami z poziomu Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.

 

Ppłk Arkadiusz Kawałek Do Służby Więziennej został przyjęty z dniem 2 października 2006 r. na stanowisko służbowe młodszy wychowawca, następnie jako wychowawca pełnił służbę od dnia 1 grudnia 2010 r. oraz jako starszy wychowawca od dnia 1 października 2017 r. Kolejno powołany został w skład ścisłego kierownictwa suwalskiej jednostki penitencjarnej, pełniąc od dnia 1 lutego 2019 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach. W tym czasookresie otrzymał odznakę 100-lecia polskiego więziennictwa (2019 r.) oraz brązową odznakę "Za zasługi  pracy penitencjarnej" (2020 r.). 20 stycznia 2022 r. mjr Arkadiusz Kawałek został powołany na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.  

- Podczas dwuletniego kierowania suwalską jednostką penitencjarną przykładał szczególną wagę do dobrej atmosfery w służbie, stawiał na współpracę pomiędzy funkcjonariuszami i pracownikami różnych działów tak, żeby zadania realizowane były na możliwie najlepszym poziomie. Za rzetelność w podejściu do obowiązków służbowych, nie wahał się by funkcjonariuszy i pracowników wyróżniać, dbał również o to, żeby służbowa dyscyplina i etyka zawodowa były przestrzegane. Nie mniejszą wagę przykładał do warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy, czego dowodem jest modernizacja pomieszczeń Aresztu - przekazał Areszt Śledczy w Suwałkach. 

 

Źródło: Areszt Śledczy w Suwałkach

3 Komentarzy

Stary klawisz do muzeum. "Niewinni" płakać nie będą. Nowy instrument już się stroi...

fortepian

28/02/2024

A o zasługach dla osadzonych ani słowa ? Czesław, tak prewencyjnie mógłby tam zostać do wyborów.

Suwalczanin

29/02/2024

No cóż... Powoli, acz sukcesywnie nominaci zerro ziobro idą w odstawkę. Ten to przynajmniej odchodzi z "honorem" a nie czeka aż go dosięgnie karząca ręka sprawiedliwości i pokaże gdzie jest pani kadrowa z "intratną" propozycją dalszej służby w najdalszym zakątku III RP po przekątnej na mapie.

Dodaj komentarz