Przebudowa drogi Nowe Motule - Tabałówka - Jemieliste

Trwają prace dotyczące rozbudowy drogi gminnej Nowe Motule- Tabałówka-Jemieliste

Trwają prace dotyczące przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Nowe Motule- Tabałówka-Jemieliste, realizowanej w ramach projektu pod nazwą „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, Svietlogorsk”.

 

Na dzień dzisiejszy został wykonany następujący zakres robót budowlanych: roboty ziemne, wymiana gruntu, odwodnienie i poszerzenie korpusu drogi oraz przepusty pod drogą i zjazdami. Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Priorytet 3 Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja. Jednym z celów projektu jest poprawa spójności komunikacyjnej terenów przygranicznych poprzez rozwój infrastruktury drogowej po obu stronach granicy.

 

Foto: Gmina Filipów

Dodaj komentarz