Będzie nowa droga i most

umowy na przebudowę drogi powiatowe oraz budowę nowego mostu w Malesowiźnie 

W czwartek (08.04) Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowy na przebudowę drogi powiatowej Wiżajny – Smolniki – Sidory oraz budowę nowego mostu w Malesowiźnie. 

 

Pierwsza umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym SA w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory. Jest to ostatni odcinek od lat modernizowanej drogi Sidory – Smolniki – Wiżajny. Środki finansowe w wysokości 700.000,00 zł na przebudowę drogi zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

Natomiast z konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego MOSTAR sp. z o.o. w Augustowie, Partner: Ekodrom sp. z o.o. w Augustowie Zarząd Powiatu w Suwałkach podpisał umowę na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w miejscowości Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki –Szurpiły – Jeleniewo. Koszt budowy mostu to 1.650.00,00 zł. Powiat pozyskał 1.489.000,00 zł z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych, a 100 tys. zł przekazało Nadleśnictwo Suwałki. Wkład własny Powiatu to 61.000 zł.

 

Dodaj komentarz