Radni zadecydują o realizacji programu wspierania niepłodności

Miejski program wspierania leczenia niepłodności w Suwałkach

Prezydent Suwałk zamierza wystąpić do klubów i ugrupowań w Radzie Miejskiej w Suwałkach z prośbą o ustosunkowanie się do pomysłu realizacji w mieście programu wspierania leczenia niepłodności.

 

Przed dwoma tygodniami interpelację w sprawie rozpoczęcia prac nad opracowaniem miejskiego programu wspierania leczenia niepłodności złożył Kamil Klimek, radny z klubu "Łączą nas Suwałki". Głównym założeniem programu, który powinien zafunkcjonować od 01 stycznia 2022 r., jest finansowanie leczenia w wyspecjalizowanych klinikach poprzez przekazanie beneficjentom programu bonu o wartości 5.000,00 zł. Jest to kwota, która obejmowałaby koszt kompleksowych badań diagnostycznych oraz szereg usług medycznych, psychologicznych i dietetycznych realizowanych przez doświadczonych specjalistów, w tym m.in: konsultacje ze specjalistą leczenia niepłodności, podstawowe i rozszerzone badania diagnostyczne, badania hormonalne, badania drożności jajowodów, badania genetyczne, posiew i badanie nasienia, usługi medyczne przygotowujące do właściwych programów leczenia niepłodności oraz refundację leków.

 

W odpowiedzi Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk przyznał, że dostrzega potrzebę opracowania i wdrożenia programu leczenia niepłodności w Suwałkach, jednak ostateczną decyzję o przyjęciu takiego programu podejmie Rada Miejska. Włodarz zamierza wystąpić do klubów i ugrupowań w Radzie Miejskiej w Suwałkach z prośbą o ustosunkowanie się do pomysłu realizacji w Suwałkach przedmiotowego programu. Jeżeli większość radnych wyrazi swoją opinię o potrzebie opracowania i wdrożenia takiego programu to podjęte zostaną prace nad jego przygotowaniem. Prezydent zazaczył również, że do jego opracowania niezbędna będzie pomoc specjalistów. 

 

- Podejmując decyzję przygotowania programu polityki zdrowotnej należy mieć na uwadze konieczność wykazania istnienia danego problemu na terenie Suwałk. Zgodnie z „Mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa podlaskiego", w 2016 r. w województwie podlaskim urodziło się ponad 11,4 tys. dzieci, ogólny współczynnik płodności wyniósł 40,3 urodzeń żywych na tysiąc kobiet w wieku rozrodczym i był to szósty najwyższy współczynnik płodności wśród województw Polski. Dodatkowo samorządy, które wprowadziły programy leczenia niepłodności zmagają się z niskim bądź nawet ujemnym przyrostem naturalnym. Przykładowo w latach 2017 - 2019 przyrost naturalny kształtował się odpowiednio na poziomie: w Częstochowie: -4,87, -5,48, -5,65, w Słupsku: -1,78, -2,43, -2,69, w Nowogardzie: -0,18,-4,18,-3,31 we Wrocławiu: 0,45, 0,75, 0,87. Przyrost naturalny w Suwałkach w analogicznych latach ma tendencję spadkową i odpowiednio wyniósł: 2,81, 2,38, 1,62. Nie wiadomo ile spośród urodzonych dzieci zostało poczętych przy pomocy pozaustrojowych metod zapłodnienia lub w wyniku leczenia niepłodności - przekazał w odpowiedzi Czesław Renkiewicz. 

1 Komentarzy

Dodaj komentarz